Slogan

Hướng dẫn bệnh nhân

KHÁCH HÀNG KHÁM THEO YÊU CẦU ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG DỊCH VỤ GÌ?

KHÁCH HÀNG KHÁM THEO YÊU CẦU ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG DỊCH VỤ GÌ?

Khách hàng khám theo yêu cầu được hưởng những dịch vụ gì? Với mong muốn nâng cao chất lượng, phục vụ nhu cầu của người dân, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã triển khai hoạt động khám theo yêu cầu tại tòa nhà H khang trang, hiện đại. Ngoài các điều ...