Slogan

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH (NHÀ A)

- Bước 1: Khai báo y tế tại khu vực sàng lọc

- Bước 2: Lấy số thứ tự tại Kiosk quầy hướng dẫn tầng 1 nhà A

Lưu ý: Nếu khám BHYT phải chuẩn bị trước các giấy tờ sau:

+ Thẻ Bảo hiểm y tế

+ Giấy chuyển tuyến bản gốc và bản photo hoặc giấy hẹn khám lại

+ Căn cước công dân/chứng minh nhân dân

- Bước 3: Chờ gọi theo số thứ tự để đăng ký khám tại các cửa tiếp đón tầng 1 nhà A

- Bước 4: Tạm ứng 1.000.000 tại quầy thu tiền tầng 1 nhà A

- Bước 5: Vào các phòng khám tại tầng 2 nhà A theo thông tin trên phiếu khám (Tên phòng khám, số thứ tự khám)

Share: