Slogan

Khoa Xét nghiệm

Trưởng khoa/phòng:
BSCKII. Phạm Thị Minh Hồng
Nhân lực:
20 người


1. Tổ chức nhân sự:

Lãnh đạo phòng: 01 Trưởng khoa
Tổng số nhân viên: 20 (Bác sĩ CKII: 01, Thạc sĩ: 01, Bác sĩ chuyên khoa định hướng: 01, KTV Đại học: 09, KTV Cao đẳng: 07, Điều dưỡng: 01)

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng:

- Thực hiện các xét nghiệm thuộc chuyên ngành hóa sinh, miễn dịch, huyết học, đông máu cho người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

- Tham gia đào tạo cán bộ y tế, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Y – Dược

- Tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, các kỹ thuật xét nghiệm mới thuộc chuyên ngành để phục vụ người bệnh và phục vụ công tác đào tạo.

Nhiệm vụ:
- Công tác xét nghiệm:

 + Tổ chức công tác lấy và tiếp nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm.

 + Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh, miễn dịch, huyết học, đông máu theo đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật.

 + Đảm bảo cung cấp máu và an toàn truyền máu cho người bệnh.

 + Quản lý trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế.

 + Tổ chức triển khai các kỹ thuật xét nghiệm mới.

 + Nghiên cứu, mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động dịch vụ theo định hướng phát triển chuyên môn của bệnh viện.
- Công tác nghiên cứu khoa học:

 + Tham gia nghiên cứu khoa học, sinh hoạt khoa học tại khoa phòng và bệnh viện.

 + Phối hợp với các khoa Lâm sàng tham gia các đề tài thử nghiệm lâm sàng.
- Đào tạo:

 + Đào tạo liên tục và kiểm tra kiến thức chuyên môn thường xuyên cho cán bộ nhân viên trong khoa.

 + Tham gia các công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo cán bộ y tế tuyến dưới theo sự phân công của bệnh viện.
- Quản lý chất lượng:

 + Thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm.

 + Thực hiện công tác nội kiểm và ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

 

Share: