Slogan

Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng

Trưởng khoa/phòng:
BSNT. Nguyễn Hoàng Gia
Nhân lực:
03 người


1. Tổ chức nhân sự

- Lãnh đạo khoa: 01 Phụ trách phòng
- Tổng số nhân viên: 03 người (BSNT:01, Dược sĩ: 01, Điều dưỡng: 01)

2. Chức năng, nhiệm vụ

-   Nghiên cứu tổ chức thực hiện và triển khai các hoạt động trong thử nghiệm lâm sàng thuốc và phương pháp điều trị ung thư theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, tối ưu hóa điều trị khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu, đào tạo vào tham gia đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch vụ.

-  Nghiên cứu, tổ chức thực hiện và triển khai các hoạt động trong thử nghiệm lâm sàng thuốc và phương pháp điều trị ung thư theo quy định của pháp luật tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

Share: