Slogan

Phòng Vật tư y tế - Vật lý phóng xạ

Trưởng khoa/phòng:
ThS.KS. Bùi Xuân Cường
Nhân lực:
11 người


1. Tổ chức nhân sự:

- Lãnh đạo phòng: 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng.
- Tổng sô nhân viên: 11 người (Thạc sĩ: 03, Kĩ sư: 04, Dược sĩ: 03, Kỹ thuật viên: 01)

2. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Vật tư  y tế - Vật lý phóng xạ được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý vật tư - trang thiết bị y tế của bệnh viện cũng như công tác đảm bảo an toàn bức xạ, đảm bảo chất lượng QA-QC trong xạ trị và lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân ung thư.  

- Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, phòng Vật tư y tế - Vật lý phóng xạ có trách nhiệm lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế và hóa chất, vật tư y tế tiêu hao trong bệnh viện trình Giám đốc duyệt.

- Xây dựng cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị của bệnh viện trước khi tổ chức đấu thầu mua sắm theo quy định.

- Tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, hóa chất, vật tư y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản , thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước, thành phố Hà Nội.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức việc bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị y tế

- Theo dõi, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc kiểm định, kiểm chuẩn, hiệu chuẩn các trang thiết bị theo danh mục quy định của Nhà nước.

- Lập hồ sơ, lý lịch cho các trang thiết bị, xây dựng quy định về vận hành, bảo quản và sử dụng máy an toàn.

-  Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột  xuất việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế.

- Đánh giá, báo cáo giám đốc tình hình quản lý, sử dụng vật tư - trang thiết bị y tế trong bệnh viện.

- Tham gia hội đồng kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện,

- Tổ chức học tập, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, sửa chữa trang thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả. Thực hiện công tác Chỉ đạo tuyến khi có yêu cầu.

- Tham gia các hoạt động của chuyên ngành thiết bị y tế như: tham dự đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên ngành để nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia tư vấn, thẩm định chuyên ngành khi có yêu cầu của Sở Y Tế.

- Phối hợp với bác sỹ tại khoa xạ trị để lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân có chỉ định xạ trị, cùng với bác sỹ điều trị và kỹ thuật viên xạ trị xác định các thông số điều trị như vị trí, tư thế, cố định bệnh nhân, trường chiếu ... trong buổi điều trị đầu tiên nhằm đảm bảo chính xác như kế hoạch đã lập.

- Xây dựng và thực hiện công tác QA, QC cho thiết bị xạ trị theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, năm theo quy định đảm bảo các thiết bị chiếu xạ luôn đảm bảo chất lượng, chính xác.

- Đo kiểm tra liều I-131 cho bệnh nhân điều trị ung thư tuyến giáp trước khi ra viện nhằm đảm bảo an toàn bức xạ cho môi trường và người dân theo qui định.

- Tổ chức thực hiện việc đo và đánh giá liều chiếu nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ của bệnh viện (khoa Xạ trị, Y học hạt nhân, Chẩn đoán hình ảnh, Vật tư - Vật lý phóng xạ).

- Tổ chức và thực hiện công tác đảm bảo an toàn bức xạ cho bệnh nhân, cộng đồng và môi trường của bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện việc đo kiểm tra, hiệu chuẩn,  xin cấp phép, cấp phép lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho các thiết bị ghi đo bức xạ, các thiết bị bức xạ, chiếu xạ theo qui định.

Share: