Slogan

Danh mục các nghiên cứu tham khảo, ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị và các hoạt động của bệnh viện

Hướng tới mục tiêu cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao hoạt động của bệnh viện, Đơn vị HTQT&NCKH lập "Danh mục các nghiên cứu tham khảo, ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị và các hoạt động của bệnh viện" là các nghiên cứu tiềm năng, 
Kính mong các khoa, phòng, đơn vị, đơn nguyên tham khảo theo link dưới đây:
Danh mục các nghiên cứu tham khảo, ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị và các hoạt động của bệnh viện
Share: