Slogan

Thông tin thuốc - Dược lâm sàng

KHUYẾN CÁO VỀ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG DÙNG KHÁNG SINH  TỪ ĐƯỜNG TIÊM SANG ĐƯỜNG UỐNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

KHUYẾN CÁO VỀ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG DÙNG KHÁNG SINH TỪ ĐƯỜNG TIÊM SANG ĐƯỜNG UỐNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” và danh mục thuốc kháng sinh sử dụng tại Bệnh viện đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Thuốc và điều ...
SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ

SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ

Ung thư có thể gây ra những cơn đau khác nhau, tuy nhiên chúng ta vẫn có cách để kiểm soát cơn đau do ung thư. Ung thư giai đoạn cuối đau đớn không được kiểm soát thường làm tình trạng sức khỏe bệnh nhân xấu đi và gây ra các biến chứng ...
VAI TRÒ CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

VAI TRÒ CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

    Sử dụng thuốc hợp lý là việc dùng thuốc đáp ứng được yêu cầu lâm sàng của người bệnh ở liều thích hợp trên từng cá thể người bệnh (đúng liều, đúng khoảng cách đưa thuốc và thời gian sử dụng thuốc), đáp ứng được những yêu cầu về ...