Slogan

Thông tin thuốc - Dược lâm sàng

VAI TRÒ CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

VAI TRÒ CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

    Sử dụng thuốc hợp lý là việc dùng thuốc đáp ứng được yêu cầu lâm sàng của người bệnh ở liều thích hợp trên từng cá thể người bệnh (đúng liều, đúng khoảng cách đưa thuốc và thời gian sử dụng thuốc), đáp ứng được những yêu cầu về ...