Slogan

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI TIẾP ĐOÀN ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT THỬ THUỐC TRÊN LÂM SÀNG (GCP)

    Ngày 09/03/2023, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã tiếp đoàn đánh giá đáp ứng thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng do Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo phụ trách.

   
    Năm 2020, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)”, bảo đảm tính tin cậy, chính xác của dữ liệu và báo cáo kết quả nghiên cứu, bảo vệ quyền, sự an toàn và bảo mật thông tin của đối tượng nghiên cứu. Theo thông tư 29/2018/TT-BYT ngày 29/10/2018 của Bộ Y tế, việc đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GCP được thực hiện 03 năm một lần.
    Tiếp đoàn đánh giá, BSCKII. Nguyễn Hoàng Gia – Phụ trách Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng đã báo cáo các thành tích đạt được và những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong hoạt động thử thuốc trên lâm sàng tại bệnh viện. Theo đó, tính đến năm 2023, bệnh viện đã và đang triển khai 28 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, bước đầu đạt được những kết quả tương đối khả quan, các quy trình trong nghiên cứu được thực hiện đúng theo quy trình chuẩn cũng như yêu cầu của đề cương nghiên cứu.
    Sau phần báo cáo, đoàn kiểm tra đã chia thành từng nhóm kiểm tra công tác nghiên cứu lâm sàng tại một số khoa điều trị và khoa Dược trong bệnh viện. 
Cuối buổi làm việc, đại diện mỗi nhóm trong đoàn đã đưa ra nhận xét, đánh giá và góp ý cụ thể cho từng mục. Qua công tác kiểm tra, đoàn thẩm định đồng ý mức độ tuân thủ thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng của bệnh viện là mức độ 2.
    TS.BS. Bùi Vinh Quang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã thay mặt bệnh viện gửi lời cảm ơn trân trọng tới đoàn công tác và hoàn toàn nhất trí với kết quả cũng như những ý kiến đóng góp quý báu của thành viên đoàn, đồng thời cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những vấn đề còn thiếu sót trong thời gian tới.
    Năm 2020, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)”, bảo đảm tính tin cậy, chính xác của dữ liệu và báo cáo kết quả nghiên cứu, bảo vệ quyền, sự an toàn và bảo mật thông tin của đối tượng nghiên cứu. Theo thông tư 29/2018/TT-BYT ngày 29/10/2018 của Bộ Y tế, việc đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GCP được thực hiện 03 năm một lần.
Share: