Slogan

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ NĂM 2023

Khóa đào tạo: "Chăm sóc người bệnh ung thư"
Đối tượng: Điều dưỡng
Thời gian: 21/03/2023 - 28/03/2023 
Hình thức đào tạo: Trực tiếp tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
Nội dung chi tiết: Truy cập đường link chăm sóc người bệnh

Share: