Slogan

Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành mới

Hướng tới mục tiêu cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao hoạt động của bệnh viện, Đơn vị HTQT&NCKH lập "Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành mới" là các nghiên cứu tiềm năng, 
Kính mong các khoa, phòng, đơn vị, đơn nguyên tham khảo theo link dưới đây:
Danh mục tài liệu chuyên ngành mới


 
Share: