Slogan

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ CHÍNH SÁCH THÔNG TUYẾN BẢO HIỂM

Thời gian gần đây, có khá nhiều người bệnh thắc mắc về chính sách thông tuyến tỉnh trong điều trị nội trú đối với khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) được thực hiện từ ngày 1/1/2021.

Câu hỏi: Vậy, chính sách mới về thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế là gì?

Trả lời: Từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHYT vào điều trị nội trú không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT như đi khám chữa bệnh đúng tuyến.


Câu hỏi: Người bệnh có thẻ BHYT tự đi khám vượt tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh có được bảo hiểm chi trả chi phí khám bệnh không?

Trả lời: Quy định này không áp dụng cho khám chữa bệnh ngoại trú. Vì vậy, người bệnh tự đi khám vượt tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ không được bảo hiểm y tế chi trả cho các chi phí khám và điều trị ngoại trú.


Câu hỏi: Bây giờ thông tuyến bảo hiểm rồi thì người bệnh khi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh có cần xin giấy chuyển tuyến không?

Trả lời:
          - Người bệnh điều trị nội trú, không cần xin giấy chuyển tuyến, người bệnh được hưởng BHYT cho phần điều trị nội trú. Tuy nhiên, đối với người bệnh điều trị bệnh dài ngày, chi phí lớn, cần xin giấy chuyển BHYT để được hưởng chế độ miễn cùng chi trả.

          - Người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú cần xin giấy chuyển tuyến để được hưởng BHYT.

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa của Thành phố, đồng thời là bệnh viện tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành ung bướu. Theo chính sách thông tuyến tỉnh BHYT, bệnh nhân BHYT điều trị nội trú các bệnh chuyên khoa ung bướu sẽ được hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

Share: