Slogan

LỄ KÝ VĂN BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ SEONGNAM – HÀN QUỐC, BỆNH VIỆN BUNDANG JESAENG VÀ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với thành phố Seongnam Hàn Quốc, bệnh viện Bundang Jesaeng thuộc Quỹ y tế Daejinnhằm thúc đẩy dự án “Đào tạo chuyên viên y tế nước ngoài” thành công với mục đích xây dựng một hệ thống hợp tác y tế quốc tế

Đến tham dự buổi lễ có

- Ông Jeong In Mog – Giám đốc Sở Du lịch thành phố Seongnam

- Ông Chae Byung Kook – Giám đốc Bệnh viện Bundang Jeseang

- TS.BS Bùi Vinh Quang – Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Mục đích hợp tác: Bản ghi nhớ này được thành phố Seongnam Hàn Quốc, bệnh viện Bundang Jesaeng thuộc Quỹ y tế Daejin và bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Việt Nam cùng nhau thống nhất các điều khoản hợp tác nhằm thúc đẩy dự án “Đào tạo chuyên viên y tế nước ngoài” thành công với mục đích xây dựng một hệ thống hợp tác y tế quốc tế

Nội dung hợp tác: Các đơn vị cùng nhau hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ vai trò các nhiệm vụ sau đây để thúc đẩy dự án “Đào tạo chuyên viên y tế nước ngoài” thành công

① Thành phố Seongnam hỗ trợ về mặt tài chính - hành chính cho dự án đào tạo chuyên viên y tế đồng thời hỗ trợ giao lưu thông tin - kỹ thuật nhằm xây dựng một hệ thống hợp tác y tế quốc tế.

② Bệnh viện Jesaeng lập và đưa chương trình đào tạo phù hợp với y tế của Việt Nam, đồng thời tuyên truyền dịch vụ - kỹ thuật y tế tiên tiến và nỗ lực quảng bá nhận thức về thành phố Seongnam ra toàn cầu.

③ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tuyển chọn và cử cán bộ có đủ năng lực và nguyện vọng tham gia chương trình đào tạo chuyên viên y tế, cũng như tuyên truyền rộng rãi về kỹ thuật y tế của thành phố Seong nam cho những người làm y tế Việt Nam được biết, đồng thời quảng bá nhận thức về thành phố Seongnam.

④ Các đơn vị cùng hợp tác tương hỗ lẫn nhau để dự án ổn định và tạo tính cần thiết nhằm phát triển những dự án y tế quốc tế khác.

Sau buổi lễ ký kết, phái đoàn của thành phố Seongnam đã đi thăm quan các khoa phòng của bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Hai bên cũng đã có buổi thảo luận về các bướu thực hiện tiếp theo của hoạt động hợp tác.

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội mong muốn và tin tưởng rằng việc hợp tác với chính quyền thành phố Seongnam và bệnh viện Bundang Jeseang sẽ góp phần thúc đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống và điều trị ung thư, hỗ trợ bệnh viện có được nguồn nhân lực, có các kỹ năng, chuyên môn để có thể cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho bệnh nhân, từ đó giúp nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng sống của người dân.
 

ThS. Nguyễn Hà My
ĐV QLCL-CTXH


 

Share: