Slogan

MỜI BÁO GIÁ HỆ THỐNG PHẦN MỀM LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TẢI HÌNH ẢNH Y TẾ RIS - PACS

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2025;
Căn cứ nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.
Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đang có nhu cầu thuê phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế RIS - PACS phục vụ cho công tác khám và chữa bệnh.
Để có cơ sở xây dựng dự toán kinh phí triển khai ứng dụng CNTT, Bệnh viện kính mời các công ty, doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm thực hiện trong lĩnh vực phầm mềm nghiên cứu và báo giá phần mềm lưu trữ và truyển tải hình ảnh y tế RIS - PACS dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021 - 2022 cho Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội với các yêu cầu cơ bản trong file đính kèm dưới đây: 
Share: