Slogan

MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ THAY THẾ VẬT TƯ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BRIGHTSPEED (LẦN 2)


Thư mời chào giá thẩm định giá thay thế vật tư, sửa chữa hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính BrightSpeed (lần 2) chi tiết tại đây.
Share: