Slogan

MỜI CHÀO GIÁ THAY THẾ VẬT TƯ NGUỒN CHUẨN MÁY GE-68 CHO HỆ THỐNG MÁY CHỤP PET/CT

Mời chào giá về việc thay thế vật tư nguồn chuẩn máy Ge-68 cho hệ thống máy chụp PET/CT

Chi tiết vui lòng xem tại đây
Share: