Slogan

MỜI CHÀO GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SỬA CHỮA, THAY THẾ VẬT TƯ CHO HỆ THỐNG MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ

Mời chào giá về việc sửa chữa, thay thế vật tư cho hệ thống máy chụp Cộng Hưởng từ. Model: Signa HDXT 1.5T, hãng sản xuất GE, chi tiết tại đây

Mời chào giá thẩm định giá "Sửa chữa, thay thế vật tư cho Hệ thống máy chụp Cộng Hưởng từ" Model: Signa HDXT 1.5T, hãng sản xuất GE, chi tiết tại đây
Share: