Slogan

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Căn cứ Công văn số 3223/SYT-TCCB ngày 18/7/2022 của Sở Y tế Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức năm 2022, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2022 cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu

Trong đó: Bác sỹ hạng III: 08; Điều dưỡng hạng III: 04; Điều dưỡng hạng IV: 10; Kỹ thuật y hạng III: 02; Kỹ thuật y hạng IV: 01; Dược sỹ hạng III: 03; Dinh dưỡng hạng III: 01; Văn thư viên: 01; Công tác xã hội viên hạng III: 02; Kế toán viên: 02; Chuyên viên: 01; Kỹ sư hạng III: 01.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: Từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 04/10/2022 (30 ngày)

Sáng: Từ 8h00’ đến 11h30’

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’

(Trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết)

- Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 3 nhà B- Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, 42a Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
            Thông báo Xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội năm 2
022: (tại đây)

           4. Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển (tại đây)
Share: