Slogan

THƯ MỜI CHÀO TƯ VẤN CẤU HÌNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Thư mời chào giá v/v tư vấn cấu hình thông số kỹ thuật và dự toán trang thiết bị y tế năm 2022.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Share: