Slogan

TỌA ĐÀM: “CHĂM SÓC GIẢM NHẸ CHO NGƯỜI BỆNH UNG THƯ”

Chiều 24/12/2020, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã tổ chức buổi sinh hoạt điều dưỡng định kỳ với chủ đề: “Chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư” nhằm mục đích nghiên cứu vai trò quan trọng của chăm sóc giảm nhẹ trong nỗ lực kiểm soát ung thư và tìm hiểu vai trò trọng yếu của điều dưỡng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ.

 

Tại buổi tọa đàm, Ths.BS. Trương Thị Kiều Oanh – Khoa Nội Vú, Phụ khoa, Đầu cổ theo yêu cầu đã trình bày ngắn gọn nội dung bài giảng và khóa học: “Chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư” của GS. Patsy Yates. Giáo sư Patsy Yates là một điều dưỡng chính quy người Australia với kinh nghiệm phong phú của một lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu sức khỏe. Bà đứng đầu một chương trình nghiên cứu lớn được tài trợ cạnh tranh tập trung vào phát triển năng lực của lực lượng lao động trong lĩnh vực ung thư, chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc người già, thúc đẩy việc kiểm soát các triệu chứng liên quan đến ung thư và tác dụng phụ của điều trị, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa nghiên cứu, chính sách và thực hành trong lĩnh vực ung thư, giảm nhẹ và chăm sóc người già. Bài giảng của Giáo sư Patsy Yates nghiên cứu vai trò quan trọng của chăm sóc giảm nhẹ trong nỗ lực kiểm soát ung thư và tìm hiểu vai trò trọng yếu của điều dưỡng trong việc cung cấp  dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ.

Sau bài trình bày, Ths. Nguyễn Thị Thanh Phương – Điều dưỡng trưởng Bệnh viện đã cùng các thành viên thảo luận về nguyên tắc và chiến lược chính để cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ có chất lượng, qua đó xác định được vai trò thiết yếu của chăm sóc giảm nhẹ trong việc chăm sóc người bệnh ung thư.

 

 

 

 

Share: