Slogan

Tin Y Khoa

MẮC BỆNH UNG THƯ ĐỒNG NGHĨA ÁN TỬ HÌNH… ĐÚNG HAY SAI???

MẮC BỆNH UNG THƯ ĐỒNG NGHĨA ÁN TỬ HÌNH… ĐÚNG HAY SAI???

Trong quan niệm dân gian, tứ chứng nan y bao gồm: phong, lao, cổ, lại. Tức gồm bệnh phong, bệnh lao, bệnh xơ gan cổ trướng và bệnh ung thư, là những bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao. Vào giai đoạn y học chưa phát triển, mắc ung thư đồng ...