Slogan

Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Căn cứ Công văn số 3223/SYT-TCCB ngày 18/7/2022 của Sở Y tế Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức năm 2022, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2022 cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu Trong đó: Bác sỹ hạng III: 08; ...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Số lượng cần tuyển: 04 nữ nhân viên Mô tả công việc: Hỗ trợ công tác điều dưỡng Thời gian làm việc: từ 6h sáng đến 14h chiều.                                           
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019  
Thông báo về việc Phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019

Thông báo về việc Phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019

Thông báo về việc Phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019: Thí sinh đăng ký dự tuyển vào đơn vị Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội ...
Thông báo điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2019

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện QĐ số 4650/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND TPHN về việc điều chỉnh một số nội dung tại QĐ 5019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND TPHN về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành KH thi tuyển viên chức vào làm việc tại các ...