Đang hiển thị 862003822068814942.
Slogan

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HỖ TRỢ CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HỖ TRỢ CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG

Số lượng cần tuyển: 04 nữ nhân viên Mô tả công việc: Hỗ trợ công tác điều dưỡng Thời gian làm việc: theo ca (sáng/chiều/giờ hành chính, đảm bảo 8 tiếng/ca. Lịch phân công cụ thể tùy thuộc vào đặc thù từng khoa) Yêu cầu: - Tốt nghiệp Phổ thông trung học - Ưu tiên đã ...
THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN  KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, chi tiết tại đây
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

Quyết định về việc công nhận kết quả Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, chi tiết tại đây
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐƯỢC THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐƯỢC THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, xem chi tiết tại đây
THÔNG BÁO TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội năm 2022 thông báo về việc tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 VÀ PHỤ LỤC KÈM THEO

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 VÀ PHỤ LỤC KÈM THEO

Ngày 02/11/2022, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2291/QĐ-BVUB về việc phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội năm 2022.
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2022. Chi tiết tại đây
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Căn cứ Công văn số 3223/SYT-TCCB ngày 18/7/2022 của Sở Y tế Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức năm 2022, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2022 cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu Trong đó: Bác sỹ hạng III: 08; ...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Số lượng cần tuyển: 04 nữ nhân viên Mô tả công việc: Hỗ trợ công tác điều dưỡng Thời gian làm việc: từ 6h sáng đến 14h chiều.                                           
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019