Slogan

Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019

​​​​​Thí sinh đăng ký dự tuyển: Chi tiết danh sách thí sinh...
Rà soát lại dữ liệu, đặc biệt là các nội dung: ngành, chuyên ngành đào tạo, vị trí tuyển dụng, chế độ ưu tiên cộng điểm, ngoại ngữ đăng ký dự thi, diện được miễn ngoại ngữ và các thông tin khác.
Khi có nội dung chưa chính xác. Liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội trước 17h ngày 15/01/2020 để kịp thời chỉnh sửa. 
 
Share: