Slogan

Thông báo về việc Phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019

Thông báo về việc Phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019:

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào đơn vị Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội lưu ý:

Địa điểm nghe phổ biến quy chế thi: Hội trường tầng 6 – Nhà H Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội 42A Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian: 9h ngày 02/12/2020 (thứ Tư)

Đề nghị thí sinh có mặt đầy đủ, đúng giờ để nghe phổ biến nội quy, quy chế của kỳ tuyển dụng 2019
Thông báo chi tiết....

Share: